Laatst bijgewerkt in Januari 2020

Toepassingsgebied

Mensen die zich toegang verschaffen tot deze website gaan akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. GerMarketing behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Exploitant van de website

De exploitant van deze website is GerMarketing, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 70807655 en gevestigd aan Overwegwachter 4 3034 KG Rotterdam.

Intellectueel eigendom

De gehele inhoud van deze website is eigendom van GerMarketing. Door het openen, downloaden of kopiëren van pagina’s of delen ervan worden geen rechten verkregen. Verveelvoudiging, publicatie of vermenigvuldiging van de inhoud is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GerMarketing. Merkartikelen zoals logo’s en slogans die op deze website worden gebruikt zijn intellectueel eigendom van GerMarketing.

Disclaimer

Alle inhoud op deze site is voor publicatie zorgvuldig gecontroleerd. Wij garanderen echter niet de juistheid of volledigheid van de inhoud en nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud van deze site.

Verwijzingen en externe links worden over het algemeen niet gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van websites die via externe links toegankelijk zijn, noch voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoeken van derde pagina’s via externe links op onze website. De toegang tot en het gebruik van externe links is voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.

GerMarketing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van transmissiefouten, technische defecten, storingen of verstoringen van de faciliteiten van internetserviceproviders, noch voor schade (inclusief incidentele, bijzondere of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekst/informatiebestanden die van de webserver naar uw browser worden gestuurd bij een bezoek aan een website, en die op uw systeem worden opgeslagen. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd na afloop van de browsersessie. Permanente cookies worden opgeslagen tot het einde van de geplande periode. Cookies beschadigen uw harde schijf niet en geven geen persoonlijke gegevens door. Bij gebruik van een openbaar apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) raden wij u aan de cookies en de browsergeschiedenis te verwijderen.

Wij gebruiken cookies om de functionaliteit van onze website te waarborgen en onze diensten te verbeteren. U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van het verzamelen ervan. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de wettelijke verklaring staat vermeld als u verdere vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor elk geschil tussen de gebruiker en GerMarketing is de rechtbank van de plaats van exploitatie van GerMarketing verantwoordelijk. Alleen Nederlands recht is van toepassing.